Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj KOŁA TERENOWE    /     KOŁO SEiRP W JAWORZE    /     Dar społeczeństwa Jawora    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Dar społeczeństwa Jawora

Dar społeczeństwa powiatu jaworskiego

dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze

 

                W dniu 7 września br  na Rynku w Jaworze, przy licznie zgromadzonych  mieszkańcach  miasta  i  okolic, przy obecności kompanii honorowej funkcjonariuszy Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia oraz delegacji z poszczególnych jednostek policyjnych garnizonu dolnośląskiego, a także delegacji społecznych  jak  i okolicznych przedsiębiorstw , Komendant Główny Policji gen.insp. Marek Działoszyński, w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – nadinsp. Wojciecha Ołdyńskiego, dokonał aktu wręczenia Sztandaru, ufundowanego przez społeczeństwo powiatu  jaworskiego, Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaworze insp. Bogdanowi Kujawiakowi.

                Inicjatorem i społecznym fundatorem Sztandaru dla jaworskiej komendy Policji był Społeczny Komitet fundatorów Sztandaru w Jaworze, na czele którego stał Starosta Jaworski Pan Stanisław Laskowski. Wśród fundatorów tego Sztandaru, obok jaworskich przedsiębiorców i organizacji społeczno-zawodowych były również jednostki i organizacje  służb mundurowych, a w tym Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze. Zarząd Wojewódzki  SEiRP na tej uroczystości reprezentowali prezes zarządu wojewódzkiego Henryk Grotkiewicz, prezes Koła w Jaworze Bogdan Bezeg oraz członek prezydium ZW Jan Saniuk.

                Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru w Jaworze doceniając materialny  wkład fundatorów  Sztandaru wyróżnił  poszczególnych  przedstawicieli organizacji, instytucji i przedsiębiorców okolicznościowymi plakietkami  i  dyplomami  z  wyrazami  uznania  i podziękowania. Takimi plakietkami uhonorowano m.in. Zarząd Wojewódzki SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze, Zarząd Koła  SEiRP w Jaworze, a okolicznościowymi dyplomami Zarządy Kół SEiRP Kątach Wrocławskich, Lubaniu i Sycowie.

                Ceremonia wręczenia Sztandaru cieszyła się dużym  zainteresowaniem  lokalnego społeczeństwa, którego przedstawiciele gremialnie zjawili się  na miejscowym rynku. Oficjalną uroczystość zakończył festyn rodzinny, który odbywał się pod hasłem „ Policja i lokalne społeczeństwo – wspólna sprawa – bezpieczeństwo”.

                 W tej znaczącej, dla  jaworskiej  jednostki  Policji  jak  i  lokalnego społeczeństwa uroczystości, także nasze dolnośląskie Stowarzyszenie zaznaczyło swój udział.

 

Tekst i foto: Henryk Grotkiewicz

fot.1    fot.2    fot.3 
 
fot.4   

Projekt i wykonanie: InforpolNET