Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj KOŁA TERENOWE    /     KOŁO SEiRP W JELENIEJ GÓRZE    /     Walne Zebranie Koła    /     Zebranie sprawozdawcze w Kole jeleniogórskim    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie sprawozdawcze w Kole jeleniogórskim

Zarząd Koła SEiRP w Jeleniej Górze rozliczył się ze swojej działalności za 2015 rok.

 

W dniu 11.03.2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Nr 1 w Jeleniej Górze. Przed rozpoczęciem zebrania już tradycyjnie, prezes Koła Kol. Leon Grzonkowski oraz Prezes ZW  - kol. Henryk Grotkiewicz  złożyli serdeczne życzenia wszystkim Paniom – członkiniom Koła z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Oprócz życzeń wszystkie Panie obecne na zebraniu zostały obdarowane bukiecikami z róż oraz słodkościami. Ten wyraz szacunku i sympatii został przyjęty przez nasze Panie z dużym wzruszeniem.

Po tej miłej i sympatycznej uroczystości Prezes Koła kol. Leon Grzonkowski zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Koła za rok 2015, a skarbnik  złożył sprawozdanie z realizacji budżetu za okres sprawozdawczy. Podsumowanie działalności Koła dokonał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła kol. Józef Cisowski, który zaproponował udzielenie zarządowi koła absolutorium, co zebrani dokonali w sposób jednogłośny. Następnie Prezes Koła zapoznał zebranych o stanie przygotowań do wyjazdu w miesiącu maju na wczasy do Mrzeżyna, a także na wycieczkę do Wilna. Przy okazji zaapelował do wszystkich członków o czynne włączanie się  do działalności Koła oraz do liczniejszego udziału w imprezach organizowanych przez Zarząd.

Natomiast , w ramach przeprowadzonej dyskusji Prezes ZW zapoznał zebranych z aktualną tematyką prac Zarządu Głównego i Wojewódzkiego a dot. środowiska emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin.

       
zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2018
więcej
Walne zebranie członków Koła czerwiec 2018
więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET