Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj O nas    /     historia    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

historia

Tak to się zaczęło

Był rok 1998. Kol. Wacław ZARACH – były zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, został pierwszym inicjatorem i założycielem, działającego na terenie Dolnego Śląska, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów. Wcześniej, będąc zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie, dowiedział się, że na podległym mu terenie, działa organizacja skupiająca byłych funkcjonariuszy resortu Spraw Wewnętrznych RP. Jej głównym celem jest ochrona interesów tych funkcjonariuszy a obecnie emerytów i rencistów, wobec władzy i administracji państwowej. Razem z Kol. Januszem CYREM – byłym zastępcą Komendanta Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, postanowili założyć podobną organizację na terenie województwa jeleniogórskiego.

Nawiązali kontakt z organizacją w Szczecinie, otrzymali od nich komplet dokumentów niezbędnych do założenia ogniwa organizacyjnego tego stowarzyszenia na swoim terenie. Do pracy dołączył Kol. Mieczysław ZAJĄC – emeryt resortu Spraw Wewnętrznych

Rozesłano do znanych im emerytów i rencistów resortu Spraw Wewnętrznych, zamieszkałych na terenie miasta Jelenia Góra i okolic, zaproszenia na zebranie organizacyjne, na którym 35 osób było zainteresowanych wstąpieniem do tworzonej organizacji. Po zapoznaniu się z celami i zadaniami statutowymi wspomnianej organizacji, wszyscy chętni wypełnili deklaracji. Tym samym w dniu 18 marca 1998 roku ukonstytuowała się władza ogniwa organizacyjnego utworzonego stowarzyszenia pod nazwą „KOŁO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI w JELENIEJ GÓRZE”.

W skład zarządu koła weszli:

 • Kol. Janusz CYR – Prezes koła
 • Kol. Stanisław BRYNDZA i Kol. Mieczysław ZAJĄC – wiceprezesi
 • Kol. Józef WÓJTOWICZ – sekretarz
 • Kol. Jan GRUCELSKI – skarbnik
 • Kol. Danuta MANDELT i Kol. Wacław ZARACH – członkowie

Do połowy maja 1998 roku powstają następne koła, w Kamiennej Górze i Lubaniu, co pozwala 15 czerwca 1998 roku zwołać Wojewódzki Zjazd Delegatów i ich decyzją powołać Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP w Jeleniej Górze. W skład Zarządu Wojewódzkiego weszli wszyscy członkowie Zarządu Koła w Jeleniej Górze z prezesem Januszem CYREM jako prezesem Zarządu Wojewódzkiego.

Zarząd ten przystąpił do organizacji kolejnych kół. Z poparciem ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu gen. Adama RAPACKIEGO powołano koła w Zgorzelcu, Lwówku Śląskim, Bogatyni, Pieńsku, Złotoryji, Lubawce, Mieroszowie, Chojnowie oraz w Świdnicy, Strzelinie, Oławie, Sycowie. Łącznie na terenie Dolnego Śląska powstały koła w 7 - miu miastach powiatowych i 8 miastach i gminach.

Z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego popartej i aprobowanej przez Zarząd Główny powołano w 2002 roku koła Stowarzyszenia w Nysie, Głubczycach i Głuchołazach oraz na terenie województwa opolskiego, co pozwoliło w 2004 roku powołać Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Nysie. Wymienione koła do czasu powołania Zarządu Wojewódzkiego, należały do struktur jeleniogórskich. Mimo podejmowanych działań ze strony działaczy Stowarzyszenia Zarządu Wojewódzkiego, nie udało się dotychczas powołać struktur stowarzyszenia we Wrocławiu, Legnicy czy też w Wałbrzychu mimo, że na tym terenie działają koła stowarzyszenia Jaworze, w Złotoryji czy w Mieroszowie.

W dniach 10 – 11 czerwca 2006 roku odbył się III Zjazd Delegatów kół stowarzyszenia na Dolnym Śląsku, który powołał nowe władze – Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w składzie:

 • Kol. Janusz CYR – prezes Zarządu Wojewódzkiego
 • Kol. Bronisław BIAŁKOWSKI, Zenon DZIWICKI, Roman PALUSZKIEWICZ – wiceprezesi
 • Kol. Irena WOJCIECHOWSKA – sekretarz
 • Kol. Jolanta BETLEJEWSKA – skarbnik
 • Kol. Henryk KARDASZYŃSKI, Antoni PONIKOWSKI, Jan SANIUK – członkowie

W skład władz, jako członkowie Zarządu Wojewódzkiego, wchodzą wszyscy prezesi kół.

W czasie kadencji Zarządu w jej składzie nastąpiła zmiana skarbnika, została nim Kol. Alicja HAŁON i powołano kasjera Kol. Halinę BALICKĄ. Kol. J.BETLEJEWSKA została członkiem prezydium.

W swojej  działalności, Zarząd  Wojewódzki wiele uwagi poświęcał poprawieniu stylu pracy kół a także ilościowemu wzrostowi członków organizacji. W tym czasie powołano koła w Bolesławcu, Kłodzku, Oleśnicy, Środzie Śląskiej i Ząbkowicach Śląskich, a to spowodowało, że stan wojewódzkiej organizacji na Dolnym Śląsku osiągnął liczbę 1100 członków, z czego koło w Jeleniej Górze zrzesza ponad 200 członków. Umocniły się organizacyjnie wszystkie koła, poprawił się ich styl pracy i troska o emerytów i rencistów zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz ich rodziny. Do najaktywniejszych należą koła w Jeleniej Górze, Strzelinie, Oławie, Zgorzelcu, Lubaniu, Złotoryji i Mieroszowie.

W marcu 2010 roku, w 12-tą rocznicę powstania Stowarzyszenia na Dolnym Śląsku, odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów, który podsumował 4-letnią kadencję Zarządu, jego pracę, a także całej wojewódzkiej organizacji. Na zjeździe tym nakreślono  zadania na następne 4 lata dla nowo wybranego Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, w którego skład weszli:

 • Kol, Henryk GROTKIEWICZ – prezes
 • Kol. Leon GRZONKOWSKI – I viceprezes, którego następnie zastąpił Kol. Bronisław BIAŁKOWSKI
 • Kol. Roman PALUSZKIEWICZ, Bronisław BIAŁKOWSKI – viceprezesi
 • Kol. Irena WOJCIECHOWSKA – sekretarz
 • Kol, Alicja WIŚNIEWSKA – skarbnik, którą następnie zastąpiła Kol. Alicja HAŁON
 • Kol. Halina BALICKA – kasjer
 • ponadto w skład Prezydium wchodzą:
 • Kol. Jolanta BETLEJEWSKA, Bohdan BEZEG, Leszek Szczucki, Jan SANIUK, Adam RÓŻYCKI jako członkowie.

Wojewódzką Komisję Rewizyjną tworzą:

 • Kol. Czesław WOŁOWSKI – przewodniczący
 • Kol. Józef CISOWSKI – członek
 • Kol. Kazimiera MIESZKOWSKA-DUDKA – członek

W tym składzie prezydium i zarząd aktywnie realizuje zadania statutowe oraz uchwały i porozumienia własne oraz Zarządu Głównego. Praca władz wojewódzkich i kół oparta jest na społecznej działalności wszystkich ich członków.

Zarząd wojewódzki i zarządy kół, na podstawie porozumienia zawartego w 1999roku z Zarządem Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów we Wrocławiu, ściśle współpracują ze strukturami terenowymi Związku w interesie swoich członków i ich rodzin.

Wszystkie zarządy – Wojewódzki i terenowe kół – nie mogłyby realizować zadań statutowych bez nieocenionej pomocy komendantów Policji wszystkich szczebli, którzy umożliwiają nam korzystanie z poczty i łączności resortowej a także z innych udogodnień logistycznych. Ta ścisła  współpraca struktur organizacyjnych Stowarzyszenia z jednostkami policyjnymi województwa dolnośląskiego przynosi wymierne korzyści dla szeroko pojętego środowiska policyjnego. Między innymi stowarzyszenia w wielu przypadkach przejęły funkcję byłych organów socjalnych Policji. Dlatego też jednym z podstawowych, stałych zadań jest bieżąca współpraca z kierownictwem jednostek policyjnych regionu dolnośląskiego celem podtrzymywania więzi między pokoleniami oraz kultywowanie tradycji zawodowych, a także kształtowanie patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi.


Projekt i wykonanie: InforpolNET