Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj KOŁO JELENIA GÓRA    /     KOMUNIKATY , ZAWIADOMIENIA, ŻYCZENIA    /     Zawiadomienie o zebraniu 5.10.2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zawiadomienie o zebraniu 5.10.2023

  ZAWIADOMIENIE

 

           Zarząd Koła SEiRP w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 5 października 2023 r.   o godz. 16 00  ( drugi termin – godz. 16 15 ) w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 odbędzie się Zebranie Koła SEiRP w Jeleniej Górze.  Do udziału w Zebraniu serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Koła.

Planowany porządek Zebrania:

 1. Rozpoczęcie Zebrania. Powitanie gości i członków Koła – prezes Koła.
 2. Wystąpienie insp. Leszka Zagórskiego – Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej    Górze nt. „Aktualny stan porządku i bezpieczeństwa publicznego Miasta Jelenia Góra i Powiatu Karkonoskiego. Osiągnięcia i występujące problemy funkcjonowania KMP w Jeleniej Górze”.
 3. Wystąpienie Jerzego Wrony – Prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze nt. „Kierunki i plany działania Związku w IV kwartale br, oraz w 2024 roku. Przedstawienie programu Senioraliów 2023”.
 4. Wybranie protokolanta i prowadzącego Zebranie, przekazanie prowadzenia Zebrania – Prezes Koła.
 5. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła – Donaty Gajdzińskiej i Zdzisława Włodarczyka.
 6. Przedstawienie porządku Zebrania – prowadzący.
 7. Informacja o podjętych przez Zarząd Koła uchwałach o przyjęciu nowych członków:( Agnieszka Butkiewicz, Bożena Wechmann, Michał Przewoźny i Zbigniew Mysłek ). Wręczenie nowoprzyjętym legitymacji członkowskich – prowadzący, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, prezes Koła.
 8. Zapoznanie z treścią uchwał podjętych przez Zarząd Koła w III kwartale br. - prowadzący.
 9. Przedstawienie informacji o planowanych działaniach w IV kwartale br. – prezes Koła.
 10. Przedstawienie Informacji dot. wykorzystania budżetu Koła na koniec III kwartału br. oraz informacji dot. zaległości opłat składek członkowskich – skarbnik Koła i Prezes Koła.
 11. Sprawy bieżące. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zakończenie Zebrania. – Prezes Koła.   

Projekt i wykonanie: InforpolNET