Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj KOŁO JELENIA GÓRA    /     KOMUNIKATY , ZAWIADOMIENIA, ŻYCZENIA    /     Zawiadomienie o zebraniu oraz relacja - 3 marzec 2023    /     Komunikat relacja z zebrania 3.03.2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Komunikat relacja z zebrania 3.03.2023
Komunikat z przebiegu Zebrania członków Koła SEiRP w Jeleniej Górze.
 
W dniu 3 marca 2023r.  w Sali Konferencyjnej KMP w Jeleniej Górze odbyło się Zebranie Koła SEiRP w Jeleniej Górze. Rozpoczęcie części roboczej Zebrania poprzedziła prelekcja z prezentacją multimedialną przeprowadzona przez adwokatów Kancelarii Adwokackiej „OVO Adwokaci” w Jeleniej Górze nt. „Jak Cię oszukam – zeznania oszusta”. Temat zaprezentował mecenas Artur Obarzanek. Było to kolejne już spotkanie członków naszego Koła z adwokatami tej Kancelarii. Poprzednio, na zebraniu grudniowym mecenas Kamil Ochenkowski zaprezentował temat: ”Testament – czy warto go sporządzać i jak to zrobić prawidłowo”. Obie prezentacje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem członków Koła. Po rozpoczęciu Zebrania, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim okresie członków Koła: kol. Stanisława Bryndzy, kol. Józefy Barabasz i kol. Bogdana Grabowskiego. Prowadzący Zebranie kol. Andrzej Zygulski – Wiceprezes Zarządu Koła zapoznał z treścią uchwał: Uchwały Nr 18/VIII/ZG/2022 Zarządu Głównego SEiRP z dnia 20 grudnia 2022r. o podziale składki członkowskiej  pomiędzy koła, Zarządy Oddziałów  i Zarząd Główny SEiRP, Uchwały Nr 2/2023 Zarządu Koła SEiRP w Jeleniej Górze z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia wysokości składki członkowskiej pobieranej od członków wspierających, Uchwały Nr 3/2023 Zarządu Koła SEiRP w Jeleniej Górze  z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa członków Koła SEiRP w Jeleniej Górze w Karnawałowym Spotkaniu Integracyjnym w Restauracji „Skałka” w Jeleniej Górze w dniu 28 stycznia 2023 roku. Powiadomił też o uchwałach dotyczących przyjęcia nowych członków Koła: kol Dariusza Kołodyńskiego, kol. Jarosława Nikiporowicza, kol. Wojciecha Koperskiego i kol. Grzegorza Styczyńskiego. Nowoprzyjętym legitymacje członkowskie wręczyli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego – kol. Henryk Grotkiewicz oraz Prezes Koła – kol. Stefan Obarzanek. W dalszej części Zebrania, Skarbnik Koła – kol. Stanisław Świątek przedstawił bilans Koła za rok 2022, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w Kole w roku 2022 oraz plan budżetu Koła na 2023 rok. Bezpośrednio po nim - kol. Józef Cisowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z kontroli działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Koła za 2022 rok oraz  wnioski i uwagi z kontroli. Uczestnicy Zebrania przegłosowali przyjęcie przedstawionych sprawozdań, udzielili Zarządowi Koła absolutorium oraz przyjęli przedstawiony plan  budżetu Koła na 2023 rok. W dalszej części Zebrania kol. Teresa Stasiak przedstawiła plan wycieczek organizowanych w bieżącym roku, tj. do Miśni i Moritzburga ( 25.04.2023r. ), Kotliny Kłodzkiej – Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – zwiedzanie Kłodzka i Twierdzy Kłodzkiej ( 23.05.2023r. )  oraz trzydniowej wycieczki na trasie Karlove Wary – Norymberga – Ratyzbona ( w pierwszej połowie września 2023r.). Zapisy na te wycieczki oraz bliższe informacje – kol. Teresa Stasiak. Informacje o wycieczkach zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Koła. Na Zebraniu Prezes Koła – kol. Stefan Obarzanek zapoznał jego uczestników z treścią pisma Prezesa ZG SEiRP w sprawie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy pn. „Renta wdowia”. Przestawił aktualną informację na ten temat, w trakcie Zebrania prowadzono też zbiórkę podpisów na listach poparcia projektu. Na zakończenie Zebrania, Prezes Koła – kol. Stefan Obarzanek przedstawił informację o podjętych zamierzeniach utworzenia nowej strony internetowej dla naszego Koła oraz konta na Facebooku. Tą drogą ( oraz także jak dotychczas poprzez bramkę internetową ) będą przekazywane bieżące informacje związane z funkcjonowaniem Koła, o podejmowanych przedsięwzięciach przez Zarząd Koła. Zarząd Koła liczy także na poprawę wzajemnej komunikacji, nawiązywanie bliższych więzi pomiędzy poszczególnymi członkami Koła, wymianę poglądów w różnych aktualnych i ważnych dla nas wszystkich sprawach. Powyższe jest możliwe tylko w warunkach sprawnie funkcjonującej wzajemnej łączności elektronicznej. Zachęcamy zatem do bliższego zainteresowania się tym obszarem aktywności w ramach naszego Koła. Na zakończenie Zebrania Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze – kol. Henryk Grotkiewicz oraz Prezes Koła – kol Stefan Obarzanek złożyli życzenia wszystkiego co najlepsze wszystkim Paniom – członkiniom naszego Koła z okazji nadchodzącego Międzynarodowego Dnia Kobiet.
 
Opracował:
Stefan Obarzanek
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET