Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Z.O.W.    /     ZEBRANIA PLENARNE ZOW    /     Zebranie plenarne 18-19..11.2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie plenarne 18-19..11.2023

Plenarne posiedzenie ZOW w Mysłakowicach – listopad 2023

W dniach 18-19 listopada b.r. w miejscowości Mysłakowice k/Jeleniej Góry, odbyło się plenarne zebranie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze.  W zebraniu tym, oprócz członków Zarządu, uczestniczyli również zaproszeni goście reprezentujący organizacje wojskowe, związki zawodowe Policji, zaprzyjaźnione organizacje społeczno-zawodowe, skupiające  emerytów, a także władze miejskie Jeleniej Góry.
W toku tego zebrania dokonano oceny pracy Zarządu za II półrocze 2023 roku. Stwierdzono przy tym, iż odwołane przez władze państwowe stanu pandemii covid 19 w sposób widoczny wpłynęło na uaktywnienie działalności prawie wszystkich naszych struktur organizacyjnych naszego Stowarzyszenia na terenie województwa dolnośląskiego. Uwidoczniło się to m.in. w ilości zorganizowanych przez Koła, imprez okolicznościowych, w tym z okazji XXV – lecia działalności naszego Stowarzyszenia na Dolnym Śląsku, spotkań integracyjnych, wycieczek krajowych jak i również rajdów tak pieszych jak i zmotoryzowanych, a także  w uczestnictwie naszych członków  w imprezach i uroczystościach organizowanych przez lokalne władze z okazji rocznic i świąt państwowych.
Najaktywniejszych, w działalności społecznej i zasłużonych dla naszego Stowarzyszenia członków naszej organizacji uhonorowano odznaczeniami organizacyjnymi, okolicznościowymi medalami oraz dyplomami.
W części końcowej zebrania, uczestniczący członkowie Zarządu, przyjęli „Uchwałę programową”, w której nakreślone zostały cele i zadania dla naszej wojewódzkiej organizacji  na I półrocze 2024 rok, a także „Plan pracy” na ten okres, m.in. określający formy i metody realizacji nakreślonych zadań.
Na zakończenie zebrania prezes Zarządu, kol. Henryk Grotkiewicz, życzył wszystkim zebranym dobrego zdrowia, dalszej aktywności społecznej na rzecz naszego emeryckiego środowiska  i wszelkiej pomyślności w Nowym 2024 Roku.

Tekst: Henryk Grotkiewicz
Zdjęcia: Alina Szumega  i Stanisław Świątek

         
 
         
 
         
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET