Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj KOŁO JELENIA GÓRA    /     KOMUNIKATY , ZAWIADOMIENIA, ŻYCZENIA    /     Zebranie Koła - marzec 2024    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie Koła - marzec 2024

 ZAWIADOMIENIE

 

           Zarząd Koła SEiRP w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 21 marca 2024 r.   o godz. 16 00  ( drugi termin – godz. 16 15 ) w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 odbędzie się Zebranie Koła SEiRP w Jeleniej Górze.  Do udziału w Zebraniu serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Koła.

Planowany porządek Zebrania:

1. Sprawy organizacyjne i bieżące Koła ( w tym m. in. wręczenie legitymacji nowym członkom Koła ).

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta, przedstawienie Porządku Obrad i Regulaminu Zebrania.

3. Sprawozdanie z kontroli działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Koła za rok 2023 oraz przedstawienie wniosków i uwag z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

4. Przedstawienie informacji  skarbnika Koła o realizacji budżetu za okres od ostatniego Zebrania.

5. Wystąpienie kol. Henryka Grotkiewicza – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze nt. Aktualnej problematyki funkcjonowania  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

6. Przedstawienie informacji z działalności Zarządu Koła za okres od ostatniego Zebrania oraz stanu zaawansowania prac w ramach zaplanowanych działań do końca I półrocza 2024r., dyskusja w powyższych sprawach.

7. Wolne wnioski i zakończenie Zebrania.

  1. W trakcie Zebrania można będzie dokonywać wpłaty składek członkowskich ( 60 zł za rok – członek zwyczajny, 48 zł – członek wspierający ).
  2. W trakcie Zebrania prowadzone będą zapisy chętnych na wycieczkę jednodniową w dniu 26 kwietnia 2024r. do Elektrowni Turów w Bogatyni i Frydlandu ( Czechy ).
  3. Zarząd informuje o możliwości kontaktu, osobiście w poniedziałki w godzinach 900 – 1100 przy ulicy Jana Kiepury 32 w Jeleniej Górze, lub pocztą e-mailową na adres:seirpjeleniagora@interia.pl

​  Za Zarząd

  Stefan Obarzanek


Projekt i wykonanie: InforpolNET