Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Z.O.W.    /     ZEBRANIA PLENARNE ZOW    /     Zebranie Plenarne maj 2017    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie Plenarne maj 2017

W dniach 13-14 maja 2017 roku w jednym z ośrodków konferencyjno-wypoczynkowych w Karpaczu odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Wojewódzkiego, którego celem była ocena pracy tak zarządu jak i jego prezydium w I półroczu 2017 roku.
W posiedzeniu tym oprócz prezesów kół z województwa dolnośląskiego wzięli udział również inni funkcyjni członkowie Zarządów kół i ZW, a także zaproszeni goście. Zarzad Główny SEiRP w Warszawie reprezentował nowo wybrany prezes ZG Antoni Duda. Natomiast na czele delegacji Zarządu  Wojewódzkiego  NSZZ Policjantów we Wrocławiu stali wiceprzewodniczący ZW Mieczysław Walczyk oraz Przewodniczący KR NSZZ Robert Husak..
Po przywitaniu zebranych, Prezes ZW Henryk Grotkiewicz przedstawił prezesa nowo utworzonego Koła Stowarzyszenia w Bystrzycy Kłodzkiej kol. Krzysztofa Cabałę, któremu Prezes ZG wreczył legitymację członkowską i odznakę organizacyjną. Prezesi Kół złożyli nowemu prezesowi bystrzyckiego Koła życzenia sukcesów w pracy społecznej na rzecz integracji środowiska emeryckiego.
Kolejnym miłym, a zarazem podniosłym akcentem, było wręczenie Kol. Zenonowi Dziwickiemu, długoletniemu i zasłużonemu działaczowi Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów  w Jeleniej Górze, okolicznościowego dyplomu wraz z aktem przyznającym Jemu tytuł Honorowego Wiceprezesa ZW. Dyplomy zasłużonym w pracy społecznej wręczono także kol. Józefowi Wysockiemu, Dariuszowi Krysce, Tadeuszowi Michalukowi a także Adamowi Różyckiemu - rzecznikowi prasowemu ZW.
W wydłużonej przerwie obiadowej, uczestnicy posiedzenia plenarnego udali się do uzdrowiska cieplickiego, gdzie zwiedzili Muzeum Przyrodnicze. Mieli tam okazję zapoznać się z okazami flory i fauny występujacymi na terenie kotliny jeleniogórskiej i Karkonoszy.W drugiej części  posiedzenia, prezes ZW zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności zarządu i jego prezydium, a prezes Zarządu Głównego przedstawił wprowadzone zmiany w składzie Prezydium ZG oraz nakreślił kierunki jego pracy.
W ramach odbytej dyskusji większość czasu poświęcono skutkom przyjętej przez Sejm RP Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...). Dyskusję tę zakończono przyjęciem  uchwały o przekazaniu przez Zarząd Wojewódzki określonej kwoty pieniężnej do dyspozycji zarządu głównego na pomoc prawną dla osób, członków Stowarzyszenia, dotkniętych obniżeniem świadczeń emerytalno-rentowych.  Nadto przyjęto plan pracy Zarządu Wojewódzkiego na II półrocze 2017 oraz uchwałę programową określającą cele i zadania do realizacji przez zarzad i jego prezydium do końca 2017 roku.

Tekst 
Henryk Grotkiewicz.

 

   

Projekt i wykonanie: InforpolNET