Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Z.O.W.    /     ZEBRANIA PLENARNE ZOW    /     25 lat SEiRP na Dolnym Śląsku - maj 2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

25 lat SEiRP na Dolnym Śląsku - maj 2023

XXV Lat SEiRP na Dolnym Śląsku

 Z okazji  jubileuszu XXV Lecia  powołania Stowarzyszenia Emerytów  i Rencistów Policyjnych na Dolnym Śląsku w dniu 31 maja 2023 r. w Mysłakowicach k/Jeleniej Góry odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z/s  w Jeleniej Górze.

W spotkaniu uczestniczyli prezesi wszystkich Kół w terenie oraz goście zaproszeni z różnych środowisk współpracujących i wspierających działalność naszej organizacji. Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu kol. Henryk Grotkiewicz, który powitał wszystkich obecnych na spotkaniu przedstawiając jednocześnie jego scenariusz. Szczególnie serdecznie przywitano członków założycieli Stowarzyszenia w 1998 roku Janusza Cyra, Mieczysława Zająca i Zenona Dziwickiego.  Wspomniano również tych ,  którzy już nie żyją, a w tych działaniach uczestniczyli. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście między innymi  Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze insp. Leszek Zagórski. W-ce Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów we Wrocławiu S. Stodolny, Przewodniczący Zarządu Rejonowego Emerytów Inwalidów w Jeleniej Górze A. Dziedzic Prezes Zarządu Związku Wojska Polskiego Edward Basałyga wraz z Piotrem Paczóskim oraz przedstawiciele wielu innych instytucji i organizacji. Kol. Zenon Dziwicki  przedstawił  w interesujący i barwny sposób historię powstania, rozwój, i działalność Stowarzyszenia na przestrzeni XXV Lecia . W swoim wystąpieniu nadmienił iż utworzenie w 1998 roku Stowarzyszenia w Jeleniej Górze stało się zarzewiem do powstawania Stowarzyszeń ościennych województwach między innymi w Opolu, gdzie nasi założyciele pomagali tworzyć strukturę organizacji. Spotkanie jubileuszowe stało się również okazją do wyróżnień i podziękowań członkom stowarzyszenia jak i osobom współpracującym przeszłości i obecnie z naszą formacją. Zarząd Główny SEiRP w Warszawie przyznał odznakę  ,, Za Wybitne Osiągnięcia’’ członkom Zarządu Wojewódzkiego: Stanisławowi Barabaszowi, Krystynie Boks ,   Pawłowi Brachowi, Henrykowi Mroczkowskiem ,Andrzejowi  Zygulskiemu. Uhonorowano również „ Odznaką za Zasługi’’ wraz z dyplomem insp. Leszka Zagórskiego Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, Władysława Skowrońskiego Przewodniczącego NSZZ Policjantów w Wałbrzychu, Zbigniewa Małaszyńskiego Prezesa Koła SEiRP w Kamiennej Górze. Tytuł ,, Honorowego Prezesa Koła” nadano kol. Dariuszowi Krysce ( Koło Mieroszów), Henrykowi Jońskiemu ( Koło Oława).   Koledze Bronisławowi Białkowskiemu  ( Prezes Koła w Strzelinie) wręczono akt wyróżnienia o wpisie do Księgi Zasłużonych dla SEiRP. Prezydium Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego SEiRP uhonorowało członków Kół oraz Zarządów Kół  jak i gości zaproszonych okolicznościowymi medalami XXV Lecia SEIRP  na Dolnym Śląsku wraz z dyplomami. Po ceremonii  odznaczeń i wyróżnień zaproszeni goście podziękowali za wieloletnią współpracę deklarując dalszą jej kontynuację. Miłym akcentem okazał się występ lokalnego zespołu ,, Agat” z Domu Kultury w Jeleniej Górze , który musiał kilkakrotnie bisować. Część oficjalną zakończono obiadem  i przerwą na rozmowy kuluarowe. Drugą część spotkania w gronie członków Stowarzyszenia poświęcono merytorycznym zagadnieniom nurtującym nasze środowisko oraz dyskusji w tym zakresie. 

tekst: Adam Różycki

zdjęcia: Jolanta Betlejewska
                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                    

         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET