Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Z.O.W.    /     ZEBRANIA PLENARNE ZOW    /     Zebranie Plenarne 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie Plenarne 2021

WALNE ZEBRANIE 2021
W dniu 16 października 2021 roku, w pomieszczeniach Zajazdu „Pod Skarpą” w Mysłakowicach, odbyło się walne zebranie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze.
W zebraniu  wzięli udział prezesi  Kół Stowarzyszenia działających na terenie województwa dolnośląskiego oraz zaproszeni  goście: wiceprzewodniczący Zarządu Głównego, a jednocześnie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów we Wrocławiu – Piotr Malon, komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze insp. Leszek Zagórski, przedstawiciel Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Jeleniej Górze – Piotr Paczóski, a także  osoby reprezentujące pokrewne organizacje  służb mundurowych r.s.w.
W toku zebrania, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego kol. Henryk Grotkiewicz dokonał oceny pracy naszej dolnośląskiej organizacji za drugie półrocze 2019 oraz za okres  lat 2020 i 2021.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż panująca w naszym kraju pandemia covid-19 i związane z nią ograniczenia w komunikacji społecznej, w sposób ujemny wpłynęły na efektywność pracy wszelkich struktur organizacyjnych naszego Stowarzyszenia, a także na stan liczebny jego członków. Ten okres stagnacji wymusza na zarządzie podjęcia  intensywnych działań, celem nie tylko ożywienia działalności organizacji, ale także do bardziej skutecznego realizowania zasadniczych celów statutowych, w tym; socjalno-bytowych, społecznych, związanych z ochroną praw nabytych w toku służby i pracy, a także skuteczniejszą integrację członków stowarzyszenia  i ich rodzin.
Szczegółowe cele i zadania do działalności naszej  dolnośląskiej organizacji zostały ujęte w „Uchwale Programowej” na I półrocze 2022 roku, która to uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W drugiej części zebrania, najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia , a także przedstawicieli organizacji wspierających  naszą organizację, uhonorowano odznaczeniami organizacyjnymi i upominkami rzeczowymi.

Tekst i zdjęcia
Jolanta Betlejewska.

 

         
 
       

Projekt i wykonanie: InforpolNET