Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj O nas    /     XV LAT Stowarzyszenia     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

XV LAT Stowarzyszenia

XV LAT STOWARZYSZENIA

EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

NA DOLNYM ŚLĄSKU

 

20 kwietnia 2013 roku uroczystym posiedzeniem Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze zainaugurowano obchody jubileuszu – 15 lecia założenia pierwszego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na Dolnym Śląsku.

                Jubileuszową uroczystość uświetnił występ zespołu akordeonistów ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jeleniej Górze. Koncert ten zadedykowano w szczególności założycielom pierwszego Koła Stowarzyszenia w Jeleniej Górze, którzy, choć nie wszyscy, uczestniczyli w tej uroczystości, a  to:

Koledzy Janusz Cyr, Wacław Zarach, Mieczysław Zając i inni. Po koncercie prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP – Henryk Grotkiewicz przedstawił w zarysie historię powołania pierwszego Koła Stowarzyszenia, które wówczas nosiło nazwę „ Koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów  Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej w Jeleniej Górze.

                Następnie założycieli i współzałożycieli pierwszego Koła Stowarzyszenia uhonorowano okolicznościowymi dyplomami „za długoletnią i aktywną działalność na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów policyjnych na Dolnym Śląsku.

Podobnymi dyplomami wyróżniono także zasłużonych dla Stowarzyszenia prezesów i członków zarządów Kół, w tym m.in. kolegów: Bronisława Białkowskiego, Romana Paluszkiewicza, Zygmunta Króla, Ryszarda Szyngiera, koleżanki: Alicję Hałon, Jolantę Betlejewską, Irenę Wojciechowską i innych.

Natomiast prezesa Koła Nr 1 SEiRP w Jeleniej Górze – Leona Grzonkowskiego odznaczono najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia  - Odznaką „ Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP”. Odznaczenie wyróżnionemu Koledze wręczył prezes ZG SEiRP w Warszawie – Henryk Borowiński.

Okolicznościowymi dyplomami oraz jubileuszowymi plakietkami z logo Stowarzyszenia wręczono przedstawicielom wszystkich zarządów Kół woj.dolnośląskiego, jako wyraz uznania ze strony Zarządu Wojewódzkiego, dla wkładanego trudu przez członków tych zarządów, na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin. Okolicznościowymi dyplomami oraz jubileuszowymi plakietkami uhonorowano zaproszonych gości w tym przedstawicieli lokalnych władz, jednostki policyjnej, związków zawodowych Policji oraz przedstawicieli bratnich stowarzyszeń służb mundurowych.

                W części merytorycznej tego jubileuszowego posiedzenia prezes Zarządu Wojewódzkiego przedstawił sprawozdanie z prac ZW za II półrocze 2012 roku.

W zaprezentowanym sprawozdaniu w szczególny sposób zwrócono uwagę na realizację przez zarząd  zasadniczych zadań Stowarzyszenia;

 - niesienie pomocy  społecznej, w tym i materialnej, rodzinom i tym członkom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej bądź socjalno-bytowej a także dotkniętych skutkami zdarzeń losowych,

-  organizację wypoczynku i rekreację oraz innych form zbiorowego spędzania czasu, w tym kultywowanie tradycji zawodowej, krzewienia kultury i sztuki itp.

- ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby,

- współpraca z kierownictwem jednostek Policyjnych, działających na obszarze funkcjonowania Kół,

- współpraca z policyjnymi związkami zawodowymi szczebla wojewódzkiego i terenowego.

Dokonano również podsumowania osiągniętego wyniku dolnośląskiej organizacji w zakresie dokonanych wpłat 1% pożytku publicznego na konto ZG SEiRP.

Przedstawione przez prezesa Henryka Grotkiewicza sprawozdanie, było wprowadzeniem do dyskusji nad dotychczasowym poziomem pracy Prezydium ZW jak i całego zarządu wojewódzkiego, a także do wypracowania kierunków pracy na I półrocze 2013 roku. Wypracowane, w toku dyskusji, przez członków ZW nowe kierunki i zadania pracy ujęto w przyjętej jednogłośnie przez plenarne zebranie zarządu wojewódzkiego, uchwale.

Aktualnie we wszystkich Kołach naszego dolnośląskiego Stowarzyszenia odbywają się obchody XV lecia działalności Stowarzyszenia EiRP na Dolnym Śląsku.

 

 

   

Projekt i wykonanie: InforpolNET