Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Z.O.W.    /     ZJAZDY DELEGATÓW ZOW    /     Zebranie Delegatów ZOW - 2018 XX Lecie działalności     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie Delegatów ZOW - 2018 XX Lecie działalności

W dniach  21- 22 kwietnia 2018 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym "Krucze Skały" w Karpaczu odbyły  się uroczystości XX Lecia działalności SEiRP na Dolnym Śląsku. Prezes Stowarzyszenia Henryk Grotkiewicz, przywitał wszystkich przedstawicieli Kół woj.dolnośląskiego oraz zaproszonych gości z różnych środowisk naszego rejonu współpracujących bądź  popierających działalność stowarzyszenia. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili między innymi założyciele Stowarzyszenia kol Janusz Cyr , Mieczysław Zając, wiceprezydent Jeleniej Góry Piotr Paczóski, wiceprzewodniczący ZG NSZZP w Warszawie Piotr Malon, wiceprzewodniczący ZW NSZZP we Wrocławiu Mieczysław Walczyk, prezesi i przedstawiciele: Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze, Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej we Wrocławiu, KMP w Jeleniej Górze, prezesi SEiRP w Opolu z/s w Nysie, a także Stanisław Dziedzic, Kazimierz Kopaniarz oraz inni.

Minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli z naszych szeregów, a zasłużyli się w działalności Stowarzyszenia.

Po wystąpieniu prezesa, wieloletni członek i działacz Stowarzyszenia kol.Zenon Dziwicki, przedstawił zebranym historię powstania naszej organizacji, która w wielu aspektach była barwna i ciekawa. Spotkanie jubileuszowe stało się też okazją do podziękowań i wyróżnień dla osób i organizacji współpracujących w przeszłości jak i obecnie ze Stowarzyszeniem.

Zarząd Główny SEiRP w Warszawie przyznał odznakę "Za wybitne osiągnięcia" kol.  Wilhelmowi Gałusze (prezes koła w Gryfowie) kol. J.Morawskiemu (prezes Koła w Kątach Wrocławskich),  kol. Krystynie Jakubowskiej  (sekretarz Koła w Oławie).

Odznakę za zasługi" z dyplomem otrzymali: kol. Stanisław Barabasz, Krystyna Boks, Paweł Brach, Henryk Mroczkowski z ZW SEiRP, oraz Andrzej Zygulski  - wiceprezes Koła w Jeleniej Górze.

Ponadto Zarząd Główny nadał tytuł Honorowego Prezesa w Złotoryi - kol. Zbigniewowi  Królowi.

Zarząd Wojewódzki SEiRP uhonorował działaczy i założycieli Stowarzyszenia na Dolnym Śląsku - kol. Janusza Cyra i Mieczysława Zająca okolicznościowymi statuetkami "XX lecia SEiRP".  Okolicznościowe medale "XX Lecia SEiRP" przyznano miedzy innymi Antoniemu Dudzie - prezesowi Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie, nadinsp. Tomaszowi Trawińskiemu - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu oraz innym zasłużonym, a wszystkim obecnym na uroczystości wręczono je osobiście.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń i wyróżnień wystąpili goście, którzy podziękowali za wieloletnią efektywną współpracę i działalność na rzecz regionu, deklarując jednocześnie dalszą jej kontynuację. Miłym akcentem zakończenia części oficjalnej, był występ zespołu wokalnego "Agat" z Domu Kultury w Jeleniej Górze, który otrzymał gromkie brawa wraz z kilkakrotnym bisowaniem.

Po przerwie obiadowej rozpoczął obrady Wojewódzki Zjazd Delegatów woj. dolnośląskiego, poświęcony wyborom nowych władz Stowarzyszenia.

W pierwszej jego części, dotychczasowy Prezes ZW Henryk Grotkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok pod kątem merytorycznie wykonanych działań jak i w ujęciu finansowym. Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego przyjęto i udzielono mu absolutorium.

W fazie głosowania na przezesa ZW SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze jednogłośnie wybrano ponownie kol. Henryka Grotkiewicza. Dokonano też wyboru członków prezydium ZW, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Krajowy. Obchody zakończono uroczystą kolacją z udziałem delegatów Zjazdu i  zaproszonych gości.

Tekst : Adam Różycki

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET