Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Z.O.W.    /     ZEBRANIA PLENARNE ZOW    /     Zebranie Plenarne 2013    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie Plenarne 2013

TO JUŻ CZTERY LATA….

 

To już  cztery lata mijają od czasu wyboru dotychczasowych władz Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze – poinformował prezes Hernryk Grotkiewicz otwierając w dniu 26 października 2013 roku w Karpaczu posiedzenie plenarne zarządu wojewódzkiego.

         Gośćmi tego, prawie historycznego dla dotychczasowego zarządu zebrania byli m.in. prezes Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie – Henryk Borowiński, prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach - Józef Krasucki, który zarazem przewodniczył delegacji tego zarządu, przewodniczący Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej we Wrocławiu insp. Andrzej Kląskała, v-ce przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów przy KWP we Wrocławiu – Mieczysław Walczyk, a także przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podinsp.. Robert Bujak oraz inni przedstawiciele emeryckich służb mundurowych i policji.

         Zasadniczą część zebrania plenarnego poprzedziła prelekcja, znanego  w regionie  jeleniogórskim przewodnika karkonoskiego Pana Antoniego Witczaka na temat zamków dolnośląskich, w ramach zapoczątkowanego przez zarząd wojewódzki, cyklu edukacyjnego pod tytułem „Poznaj swój region”. Po wysłuchaniu ciekawej prelekcji nt. unikalnych zabytków architektonicznych: gotyckich zamków i wież obronnych a następnie po obejrzeniu przeźroczy z urokliwych krajobrazów Kotliny Jeleniogórskiej, kontynuowano zebranie.

W tej części zebrania nawiązano do obchodzonego przez wojewódzką organizację jubileuszu 15 lecia swojej działalności  na Dolnym Śląsku. Z tej okazji wyróżniono kolejnych członków dolnośląskiej organizacji okolicznościowymi dyplomami i jubileuszowymi plakietkami w tym m.in. kol. Zenona Dziwickiego – najaktywniejszego seniora ZW, kol. Adama Różyckiego – rzecznika prasowego  ZW za promowanie i popularyzację wojewódzkiej organizacji w mediach, a w tym i w Biuletynie Informacyjnym ZG SEiRP oraz wielu innych zasłużonych w działalności na rzecz Stowarzyszenia.

         Kulminacyjnym punktem tej oficjalnej części zebrania było wręczenie przez prezesów ZG i ZW – Bronisławowi Białkowskiemu – prezesowi Koła w Strzelinie – statuetki z logo Stowarzyszenia – za zajęcie I go miejsca w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Główny na „Najlepsze Koło w Kraju”, ufundowanej przez Zarząd Wojewódzki SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze.

         W zasadniczej części zebrania prezesi oraz przedstawiciele kół woj. dolnośląskiego wysłuchali sprawozdania prezesa ZW, przewodniczącego WKR oraz skarbnika a także przyjęto zadania i nakreślone cele dalszej działalności zarządu wojewódzkiego na II półrocze br. ujęte w planie pracy ZW na ten okres czasu.

         Prezes ZW w swoim wystąpieniu podziękował członkom prezydium za wieloletni trud i wielkie zaangażowanie w pracy organizacyjnej ZW, co zostało potwierdzone przez Zespół kontrolny Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP. W swoim protokole zespół kontrolny przedłożył wnioski o wyróżnienie przez ZG członków prezydium ZW.

         Złożył również podziękowanie wszystkim Prezesom Kół woj. dolnośląskiego, którzy aktywnie włączyli się do  zainicjowanej przez ZG akcji  zbierania podpisów pod „Apelem” sprzeciwiającym się planom MSW co do zmniejszenia funduszu socjalnego przeznaczonego dla emerytów i rencistów, a będącego w gestii komendantów wojewódzkich policji. Podziękował im również za zaangażowane w popularyzację idei dokonywania, przez członków kół oraz członków ich rodzin odpisów 1% od dochodów na rzecz Stowarzyszenia. Efektem tej  aktywnej postawy jest zajęcie, przez naszą wojewódzką organizację 6 tego miejsca w skali kraju co do wpłaconej kwoty przypadającej na członka Stowarzyszenia.

         Na zakończenie zebrania przyjęto uchwałę, w której nakreślono zasadnicze zadania na kolejny okres działalności zarządu wojewódzkiego, a w tym m.in;

- prowadzić stałe rozpoznanie sytuacji socjalno-bytowej członków kół oraz wzbogacać formy pomocy i opieki dla najbardziej jej potrzebujących,

- kontynuować i poszerzać współpracę z organizacjami emeryckimi służb mundurowych, z organizacjami związkowymi oraz z kierownictwem jednostek policyjnych,

- promować wśród członków kół i ich rodzin idee dokonywania odpisu 1% z podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia,

- przygotować Wojewódzki Zjazd Delegatów kół SEiRP woj. dolnośląskiego.

Tekst: Henryk Grotkiewicz

Zdjęcia : Jolanta Betlejewska

 

   

Projekt i wykonanie: InforpolNET