Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj KOŁO JELENIA GÓRA    /     KOMUNIKATY , ZAWIADOMIENIA, ŻYCZENIA    /     Zawiadomienie o zebraniu Koła    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zawiadomienie o zebraniu Koła

ZAWIADOMIENIE

 

           Zarząd Koła SEiRP w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2024 r.        o godz. 16 00  ( drugi termin – godz. 16 15 ) w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 odbędzie się Zebranie Koła SEiRP     w Jeleniej Górze.  Do udziału w Zebraniu serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Koła.

Planowany porządek Zebrania:

1. Rozpoczęcie Zebrania. Powitanie gości i członków Koła.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta, przedstawienie Porządku Obrad i Regulaminu Zebrania. Zapoznanie z treścią uchwał podjętych przez Zarząd Koła od ostatniego   Zebrania.

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła w I półroczu 2024 roku.

4. Przedstawienie informacji  skarbnika Koła o wykorzystaniu budżetu Koła w I półroczu 2024r.

5. Przedstawienie planu pracy na II półrocze 2024 roku.

6. Wystąpienie kol. Henryka Grotkiewicza – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego      SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze nt. Aktualnej problematyki funkcjonowania       Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

7. Wolne wnioski i zakończenie Zebrania.

 1. W trakcie Zebrania można będzie dokonywać wpłaty składek członkowskich     ( 60 zł za rok – członek zwyczajny, 48 zł – członek wspierający ).
 2. W trakcie Zebrania prowadzone będą zapisy chętnych na spotkanie towarzyskie     z okazji Święta Policji organizowane w dniu 20 lipca 2024 roku w restauracji Folko w Podgórzynie.
 3. Zarząd informuje o możliwości kontaktu, osobiście w poniedziałki w godzinach 900 – 1100 przy ulicy Jana Kiepury 32 w Jeleniej Górze, lub pocztą

e-mailową na adres:seirpjeleniagora@interia.pl.

 

        Porządek Zebrania

 

 1. Rozpoczęcie Zebrania. Powitanie gości i członków Koła – prezes Koła.
 2. Wybranie prowadzącego Zebranie i protokolanta, przekazanie prowadzenia Zebrania – prezes Koła.
 3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła – Józefa Puszczyńskiego i Ryszarda Kudłacika.
 4. Przedstawienie porządku Zebrania i regulaminu Zebrania – prowadzący.
 5. Informacja o podjętych przez Zarząd Koła uchwałach w okresie od ostatniego Zebrania – prowadzący. Wręczenie nowoprzyjętym legitymacji członkowskich – prowadzący, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, prezes Koła.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła w I półroczu 2024 roku            - prezes Koła.
 7. Przedstawienie informacji skarbnika Koła o wykorzystaniu budżetu Koła w I półroczu 2024r.
 8. Przedstawienie planu pracy w II półroczu 2024r. – prezes Koła.
 9. Wystąpienie Henryka Grotkiewicza – prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze nt. aktualnej problematyki funkcjonowania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
 10. Dyskusja dot. wyżej przedstawionych sprawozdań, przyjęcie uchwały końcowej.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zakończenie Zebrania. – Prezes Koła.

 

                                                                         Za Zarząd Koła

                                                                       Stefan Obarzanek


Projekt i wykonanie: InforpolNET