Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj KOŁO JELENIA GÓRA    /     KOMUNIKATY , ZAWIADOMIENIA, ŻYCZENIA    /     Zebranie Koła grudzień 2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie Koła grudzień 2023
                 
 
 
    ZAWIADOMIENIE
 
           Zarząd Koła SEiRP w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 8 grudnia 2023 r.   o godz. 16 00  ( drugi termin – godz. 16 15 ) w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 odbędzie się Zebranie Koła SEiRP w Jeleniej Górze.  Do udziału w Zebraniu serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Koła.
Planowany porządek Zebrania:
1. Sprawy organizacyjne i bieżące Koła ( w tym m. in. wręczenie legitymacji nowym członkom Koła ).
2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta, przedstawienie Porządku Obrad i Regu-laminu Zebrania.
3. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła w II półroczu 2023 roku, informacji       skarbnika Koła o realizacji budżetu za okres od ostatniego Zebrania i protokołu  kontroli Ko-misji Rewizyjnej.
4. Przedstawienie projektu planu pracy Zarządu Koła w I półroczu 2024r., projektu Budżetu Koła w 2024r., dyskusja, przyjęcie uchwał w powyższych sprawach.
5. Wolne wnioski i zakończenie Zebrania.
1. W trakcie Zebrania można będzie dokonywać wpłaty składek członkowskich ( 60 zł za rok – członek zwyczajny, 48 zł – członek wspierający ).
2. W trakcie Zebrania prowadzone będą zapisy chętnych na zabawę karnawałową, wczasy, kurs obsługi komputera i smartfonu, wyjście do filharmonii. Ilość miejsc ograniczona.
3. Zarząd informuje o możliwości kontaktu, osobiście w poniedziałki w godzinach 900 – 1100 przy ulicy Armii Krajowej 5 ( siedziba KP I w Jeleniej Górze ), lub pocztą 
e-mailową na adres:seirpjeleniagora@interia.pl.
 
za Zarząd Koła
Stefan Obarzanek
 
Szczegółowy porządek zebrania;
 
1. Rozpoczęcie Zebrania. Powitanie gości i członków Koła – prezes Koła.
2. Wybranie protokolanta i przewodniczącego Zebrania, przekazanie prowadzenia Zebrania – Prezes Koła.
3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła – Donata Gajdzińska i Zdzisław Włodarczyk.
4. Przedstawienie projektu porządku Zebrania i projektu Regulaminu Zebrania i ich przyjęcie przez głosowanie – przewodniczący. Wręczenie nowoprzyjętym legitymacji członkowskich – przewodniczący, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, prezes Koła.
5. Zapoznanie z treścią uchwały o skreśleniu z listy członków Koła – Halina Balicka ) 
- przewodniczący.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła w II półroczu 2023 roku – prezes Koła.
7. Przedstawienie informacji skarbnika Koła o realizacji budżetu za okres od ostatniego Zebrania.
8. Przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej – przewodniczący Komisji.
9. Przedstawienie projektu planu pracy Zarządu Koła  w I półroczu 2024 roku – prezes Koła.
10. Przedstawienie projektu budżetu Koła w 2024 roku – skarbnik Koła.
11. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności i planem działalności w I półroczu 2024r. oraz planem budżetu na 2024r. Głosowanie i przyjęcie uchwał w tych sprawach – przewodniczący.  
12. Przedstawienie informacji dot. tematyki oraz przebiegu Plenarnego Zebrania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze – 18 – 19 listopada 2023 roku w Mysłakowicach – prezes Henryk Grotkiewicz.  
13. Wolne wnioski i dyskusja.
14. Zakończenie Zebrania. – Prezes Koła.
Ponadto:
a) W trakcie Zebrania można będzie dokonywać wpłaty składek członkowskich ( 60 zł za rok – członek zwyczajny, 48 zł – członek wspierający ).
b) W trakcie Zebrania prowadzone będą zapisy chętnych na zabawę karnawałową, wczasy, kurs obsługi komputera i smartfonu, wyjście do filharmonii. Ilość miejsc ograniczona.
c) Zarząd informuje o możliwości kontaktu, osobiście w poniedziałki w godzinach 900 – 1100 przy ulicy Armii Krajowej 5 ( siedziba KP I w Jeleniej Górze ), lub pocztą 
e-mailową na adres:seirpjeleniagora@interia.pl.

Projekt i wykonanie: InforpolNET