Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Z.O.W.    /     ZEBRANIA PLENARNE ZOW    /     Zebranie Plenarne grudzień 2016    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie Plenarne grudzień 2016

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU – grudzień 2016

W dniach 3 – 4 grudnia 2016  roku w Karpaczu odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP woj. dolnośląskiego. Posiedzenie poświęcone było ocenie pracy zarządu wojewódzkiego i jego prezydium za II półrocze 2016 roku.
Przed  rozpoczęcie zasadniczych obrad zarządu, prezes ZW Henryk Grotkiewicz uhonorował wyróżniających się w pracy społecznej na rzecz dolnośląskiego Stowarzyszenia członków zarządu i jego prezydium okolicznościowymi plakietkami oraz dyplomami uznania. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Kol. Kol. Jolanta Betlejewska, Irena Wojciechowska, Krystyna Boks, a także Koledzy Zbigniew Gala i Henryk Mroczkowski.
W części oficjalnych obrad prezes ZW zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności  zarządu za II półrocze br. Natomiast wiceprzewodniczący WKR kol. Józef Cisowski zapoznał członków zarządu   z protokołem wewnętrznej kontroli  Z.W. uwypuklając aspekty działalności ogniw organizacyjnych zarządu, a także wskazał na niedociągnięcia czy też niedomagania w pracy niektórych  Kół. Tym niemniej w ocenie końcowej stwierdził, że  Zarząd Wojewódzki i jego prezydium w sposób właściwy realizowały przyjęte na siebie zobowiązania.
        W toku dyskusji dużo miejsca poświęcono na działania organów Rządu RP zmierzających do obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych  byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa pełniącym służbę przed 1990 rokiem, a także ich rodzinom. Dyskutowano także  o podejmowanych  działaniach informacyjno-interwencyjnych przez Federację  Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Zarząd Główny  SEiRP oraz Zarząd Główny NSZZP.
Na zakończenie obrad zarząd przyjął plan pracy na I półrocze 2017 roku oraz program działania na ten okres, w którym ściśle określono zadania w tym m.in.  zobowiązano prezydium ZW do dalszego i bieżącego monitorowania działań organów Rządu i władz RP w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych b. funkcjonariuszom  pełniącym służbę przed 1990 rokiem i po pozytywnej weryfikacji zostały ponownie zatrudnione do służby w III RP.
Zamykając obrady, prezes ZW Henryk Grotkiewicz złożył członkom zarządu oraz obecnym na naradzie gościom życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2017 Roku.
Tekst: Henryk Grotkiewicz


Projekt i wykonanie: InforpolNET