Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj KOŁA TERENOWE    /     KOŁO SEiRP W SYCOWIE    /     spotkanie plenerowe    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

spotkanie plenerowe

Spotkanie integracyjno-plenerowe

 

                W dniu 4 lipca 2015r., Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Sycowie zorganizowało, na terenie leśniczówki „Ciurówka” należącej do Koła Łowieckiego „Szarak” w Międzyborzu, spotkanie integracyjno-plenerowe p.n. „Powitanie Lata”. W spotkaniu jako goście zaproszeni wzięli udział w-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego SRiRP we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze kol. Bronisław Białkowski, Prezes Zarządu Uniwersytety Trzeciego Wieku „Sursum Corda” w Sycowie Jerzy Domański oraz Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sycowie, pani Ryszarda Kowalska, których powitał kol. Romuald Froński, Prezes Koła SEiRP w Sycowie.

                W miłej i wesołej atmosferze, przy dźwiękach muzyki i smacznym gilu, wspólnie rozmawiano o aktualnych problemach emerytów i rencistów, wspominano minione lata oraz bawiono się do późnych godzin nocnych.

                W trakcie spotkania, byłemu Prezesowi Koła w Sycowie, kol. Apolinaremu Molce, za wieloletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia, w-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP kol. Bronisław Białkowski złożył podziękowania oraz wręczył dyplom i skromny upominek, życząc mu zdrowia i zaangażowania do dalszej pracy w kole.

 

Wykonał: Zbigniew Dynowski

       

Projekt i wykonanie: InforpolNET