Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Z.O.W.    /     MISTRZOSTWA STRZELECKIE    /     Zawody Strzeleckie 2014    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zawody Strzeleckie 2014

Mistrzostwa Strzeleckie emerytów i rencistów policyjnych Dolnego Śląska- 2014  r

 

W dniu 20 września 2014 roku Zarząd Wojewódzki SEiRP we  Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze wspólnie z Kołem Nr 1 w Jeleniej Górze przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego NSZZP we Wrocławiu zorganizował zawody strzeleckie z broni sportowej dla emerytów i rencistów policyjnych woj.dolnośląskiego, które to zawody, z uwagi na skalę i liczbę uczestników, określono jako „Mistrzostwa Strzeleckie emerytów i rencistów Dolnego Śląska”. Mistrzostwa te odbyły się na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w miejscowości Jeżów Sudecki nieopodal Jeleniej Góry. W zawodach wzięło udział 16 zespołów 3-osobowych, po osiem z każdej organizacji. W sumie w zawodach wzięło udział 48 zawodników, a w samej imprezie uczestniczyło ponad 90 osób jako, że zawodnikom towarzyszyli obok członków obu organizacji, najbliżsi członkowie rodziny, w tym wnuki.

                Zorganizowane zawody odbywały się pod hasłem „Integrujemy się poprzez sport”, ponieważ głównym celem imprezy było lepsze osobiste zapoznanie członków obu organizacji, dokonanie wymiany poglądów  i problemów nurtujących nasze emeryckie środowisko, a także podzielenie się doświadczeniem w ich rozwiązywaniu. W luźnych rozmowach dominowała problematyka związana  z  życiem  codziennym,  życiem rodzinnym, ochroną zdrowia itp.

                W miarę trwania zawodów impreza ta przybrała charakter  pikniku  z elementem sportowej rywalizacji. Taka forma spotkania emerytów i rencistów wywodzących się z tego samego środowiska społeczno-zawodowego, a zrzeszonych w różnych organizacjach bardzo wszystkim się spodobała, co wyraziło się w deklaracji  kontynuowania takich  spotkań w przyszłości.

                Natomiast w części sportowej rywalizacji , tak w strzelaniu zespołowym jak i indywidualnym najlepsi okazali się  członkowie Koła Nr 1 SEiRP w Jeleniej Górze, którzy w obu   konkurencjach  zajęli  pierwsze miejsca. Tym niemniej z uwagi na znaczną ilość zawodników, organizatorzy postanowili uhonorować pucharami i okolicznościowymi dyplomami tych zawodników, którzy uplasowali się od  I-go do VI-go miejsca. Tym samym usatysfakcjonowano znaczącą ilość zawodników.

                Ufundowane przez organizatorów puchary i dyplomy, zwycięskim drużynom w strzelaniu zespołowym jak i również zwycięzcom  w strzelaniu indywidualnym wręczyli prezes  Zarządu Wojewódzkiego SEiRP Henryk Grotkiewicz oraz wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  NSZZP – Mieczysław Walczyk.

                Okolicznościowymi statuetkami i listami gratulacyjnymi uhonorowano współorganizatorów  i sponsorów  tej imprezy, a w tym Sekretarza Jeleniogórskiego Zarządu Rejonowego Stowarzyszenia LOK w Jeleniej Górze Szymona Dadaczyńskiego, Zarząd Wojewódzki NSZZP we Wrocławiu, Zarząd Koła Nr 1 w Jeleniej Górze oraz Prezesa Koła SEiRP w Strzelinie.

 

Tekst: Henryk Grotkiewicz

Fot. Janusz Presler

 

         
 
         
 
   

Projekt i wykonanie: InforpolNET