Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj KOŁA TERENOWE    /     KOŁO SEiRP W SYCOWIE    /     Walne zebranie 2019    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Walne zebranie 2019

Walne Zebranie.

Na dzień 28 lutego 2019 roku zwołane zostało Walne Zebranie Koła SEiRP w Sycowie, które w drugim terminie uzyskało status do podejmowania prawomocnych Uchwał. Przewodniczącym zebrania został z-ca Prezesa Koła - Andrzej Rak. Sprawozdanie z działalności Koła za 2018 rok przedstawił prezes Romuald Froński, a sprawozdanie z gospodarki finansowej Koła zrelacjonował skarbnik Koła Zbigniew Dynowski. Protokół z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał przewodniczący tej komisji - kol. Edward Dybowski.

Następnie Prezes Koła - przedstawił plan pracy na 2019 rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne zebranie udzieliło absolutorium obecnemu zarządowi Koła. Zgromadzeni na walnym zebraniu członkowie przyjęli bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Koła za miniony rok. Na wniosek Zarządu,uczestniczący w zebraniu, wykluczyli z szeregów Koła 3 członków, którzy uporczywie uchylali się od opłacania składek członkowskich.

Obecnym na zebraniu Paniom, z okazji Święta Kobiet złożono życzenia i wręczono kwiaty, a później wszyscy biesiadowali przy pączkach( okazją był Tłusty Czwartek)  i bogato zastawionych stołach. Czas umilała muzyka biesiadna przygotowana przez Zbyszka Dynowskiego.

Tekst i zdjęcia:R.Wyglądacz

 

         
 
       

Projekt i wykonanie: InforpolNET