Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Z.O.W.    /     ZEBRANIA PLENARNE ZOW    /     Zebranie Plenarne 2014    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie Plenarne 2014

Plenarne Zebranie Zarządu Wojewódzkiego
SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze

 W dniach 25-26 października 2014 r w Ośrodku Konferencyjno –Wypoczynkowym „Krucze Skały” w Karpaczu, odbyło się plenarne zebranie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze.
Tematyką zwołanego zebrania była ocena pracy Zarządu Wojewódzkiego dolnośląskiego Stowarzyszenia za I i II półrocze 2014 roku oraz przedstawienie wyników Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia, który odbył się  w dniach 10-11 października br. w m. Soczewka k/Płocka.
                Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Henryk Grotkiewicz w przedłożonym przez siebie sprawozdaniu z pracy Zarządu Wojewódzkiego jak i jego Prezydium bardzo pozytywnie ocenił pracę członków Zarządu Wojewódzkiego w zakresie nakreślonych w półrocznych planach zarządu jak i w zakresie realizacji uchwał tak Zarządu Głównego jak i wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia. Wyrazem tej oceny było uhonorowanie wyróżniających się w tej społecznej działalności  członków ZW okolicznościowymi dyplomami z podziękowaniami  za aktywną i pełną zaangażowania pracę na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów policyjnych na Dolnym Śląsku. Aktu wręczenia  dyplomów dokonał, uczestniczący w zebraniu I Wiceprezes ZG SEiRP w Warszawie -  Zdzisław Pietryka. Natomiast  wszystkim Prezesom Kół wręczono w formie upominku okolicznościowe kafelki z monogramem upamiętniającym  VII Krajowy Zjazd  Delegatów.
                Prezes ZW, w swoim wystąpieniu, bardzo wysoko  ocenił realizację, przyjętego w planach pracy celu dot. zacieśnienia współpracy dolnośląskiego  Stowarzyszenia z wojewódzką organizacją związków zawodowych Policjantów we Wrocławiu, skupiającą również emerytów i rencistów policyjnych. W związku z powyższym, z inicjatywy Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia, Zarząd Główny przyznał Przewodniczącemu ZW NSZZ Policjantów we Wrocławiu Piotrowi Malonowi i jego zastępcy Robertowi Husakowi Odznaki „ Za Wybitne Osiągnięcia dla  SEiRP”. Przyznane odznaki, wyróżnionym, wręczyli prezesi ZG i ZW Zdzisław Pietryka i Henryk Grotkiewicz.
                W dalszej części wystąpienia Prezes ZW poinformował zebranych o wynikach wyborów, dokonanych przez VII Krajowy Zjazd Delegatów, do władz, organów i komisji Zarządu Głównego Stowarzyszenia w Warszawie. Poza wysłuchaniem informacji i przedstawionych przez delegatów na VII  Zjazd relacji z przebiegu tego Zjazdu, uczestnicy zebrania  znaleźli czas na wycieczkę  do „Parku Miniatur zabytków Dolnego Śląska” w Kowarach, gdzie podziwiali odtworzone w miniaturze unikalne obiekty architektoniczne,  w postaci  zamków i pałaców oraz starówek miast dolnośląskich, zapoznając się jednocześnie z ich  burzliwą historią.
Natomiast w toku zaplanowanej dyskusji, uczestnicy spotkania wiele czasu poświęcili tematyce otwarcia się naszego Stowarzyszenia na „zewnątrz”, tj. nawiązywaniu w większym niż dotychczas stopniu, kontaktów z cywilnymi organizacjami tak społecznymi  jak i społeczno-zawodowymi, a także angażowanie się naszych członków w działalność samorządową, tym samym uczestniczenie w budowie tzw. społeczeństwa obywatelskiego.
Na zakończenie obrad Zarząd Wojewódzki przyjął uchwałę określającą cele i zadania do realizacji na przyszły tj. 2015 rok, a w tym m.in.
-   przejawiać stałą troskę o sytuację socjalno-bytową członków Stowarzyszenia i ich rodzin,
-   prowadzić stałe rozpoznanie sytuacji życiowej swoich członków i udzielanie im niezbędnej pomocy,
-   rozwijać różne formy wypoczynku i rekreacji, sprzyjające integracji  policyjnego    środowiska emeryckiego,
-   zacieśniać współpracę z emeryckimi  organizacjami służb mundurowych, a także z cywilnymi organizacjami społeczno-zawodowymi,
-   kultywować tradycję narodową i zawodową itp.

Tekst: Henryk Grotkiewicz


Projekt i wykonanie: InforpolNET