Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj O nas    /     Dlaczego warto ...    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Dlaczego warto ...
Zarząd Wojewódzki SEiRP
58-506 Jelenia Góra
ul. J.Kiepury 32
Tel. 75 75 20 157,    515 214 768
e-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

 

Dlaczego warto wstąpić do …

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

  1. Nie będziesz sam! – Razem jest łatwiej!
  2. Jesteśmy organizacją, która zrzesza byłych funkcjonariuszy (także wdowy i wdowców po nich) uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalno – rentowych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18.02.1994 roku, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji – (Dz. U. z dnia 25.04.1994r.)
  3. Jedynie Razem mamy szanse wyrażać swoją opinie i domagać się by respektowano nasze prawa. Im nas więcej, tym bardziej Nasz głos się liczy.
  4. Celem Stowarzyszenia jest m.in. organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swoich członków.
  5. Chronimy interesy członków Stowarzyszenia, jak też całego naszego środowiska w zakresie przysługujących im uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych oraz sprawujemy w tym zakresie społeczną kontrolę.
  6. Reprezentujemy interesy emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.
  7. Uczestniczymy w komisji socjalnej przy Komendancie Głównym Policji, Komendantach Wojewódzkich Policji, Komendancie Stołecznym Policji, Komendantach Szkół Policyjnych rozpatrującej i opiniującej wnioski o pomoc socjalną z funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych.
  8. Kontynuujemy ubezpieczenia PZU.
  9. Przy każdej Komendzie Powiatowej, Miejskiej, Rejonowe, Komisariacie Policji działa Koło Naszego Stowarzyszenia.
  10. Bliższych informacji udzielają w poszczególnych Kołach, Zarządach Wojewódzkich/Okręgowych Stowarzyszenia lub Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.

Projekt i wykonanie: InforpolNET