Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych we Wrocławiu
z/s w Jeleniej Górze
Jesteś tutaj Z.O.W.    /     ZEBRANIA PLENARNE ZOW    /     Zebranie Plenarne maj 2016    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Kiepury nr 32, 58-506 Jelenia Góra, Tel.: 75 75 20 496, Kom.: 501 545 084, E-mail: seirpjeleniagora@interia.pl

Zebranie Plenarne maj 2016

Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Karpaczu

 

W dniach 7 – 8 maja 2016 roku w Karpaczu zebrali się członkowie Zarządu Wojewódzkiego naszej organizacji, celem dokonania oceny swojej pracy za okres od października 2015 – maja br.

       W posiedzeniu tym, z ramienia Zarządu Głównego  uczestniczył Kol. Zdzisław Bartula – członek Prezydium tego zarządu. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów we Wrocławiu reprezentowali Panowie Mieczysław Walczyk i Robert Husak, a Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej we Wrocławiu – insp. w st.sp. Andrzej Kląskała.

       Zorganizowane spotkanie członków zarządu wojewódzkiego było zarazem okazją do uhonorowania wyróżniających się w swojej pracy i działalności społecznej na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin , członków zarządu wojewódzkiego, a także innych osób, nie będących członkami Stowarzyszenia ale wykazujących się  szczególną aktywnością w spieraniu struktur organizacyjnych Stowarzyszenia na Dolnym Śląsku. W tym m.in. Odznaką „ Za wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” uhonorowany został kol. Jan Kurzeja – prezes Koła SEiRP w Kamiennej Górze. Natomiast jubileuszowym „Medalem XXV lat SEiRP”  kol. Jan Morawski – prezes Koła SEiRP w Kątach Wrocławskich oraz prezes Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej we Wrocławiu – insp. w st.spocz. Andrzej Kląskała.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego i jego prezydium przedstawił prezes  - kol. Henryk Grotkiewicz. W swoim wystąpieniu pozytywnie ocenił pracę większości członków zarządu, ale zarazem zwrócił uwagę na potrzebę zintensyfikowania działalności poszczególnych członków zarządu w takich kwestiach jak;

 

  • - zwiększenia liczebności członków, lepszego rozpoznania  środowiska  emeryckiego w zakresie jego sytuacji socjalno-bytowej, wzbogacanie form niesienia pomocy dla tych członków stowarzyszenia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej itp, 
  • uaktywnianie działalności w zakresie współpracy z pokrewnymi organizacjami   mundurowymi, jak i skupiającymi emerytów, rencistów i inwalidów, instytucji czy też przedsiębiorstw  cywilnych.

 

Zwrócił również uwagę na potrzebę wykazywania stałej troski o ochronę naszych nabytych , w toku służby praw, w  tym świadczeń emerytalno-rentowych.   

      Członkowie prezydium ZW kontynuując swoją działalność w sferze realizacji zadań publicznych, a w tym potrzebę pogłębiania  wiedzy o regionie dolnośląskim , zorganizowali w przerwie  zebrania wycieczkę do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.  Dużym zainteresowaniem zwiedzających spotkała się ekspozycja szkła artystycznego z II połowy XVIII i XIX wieku. Z niemniejszym zaciekawieniem spotkała się wśród nas ekspozycja rysunków wielkich mistrzów malarstwa i rzeźby, w tym Michała Anioła, Van Dycka, Carracciego i innych. Rysunki te zostały udostępnione Muzeum Karkonoskiemu przez Muzeum Narodowe we Lwowie.

 

Na zakończenie plenarnego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego  przyjęto uchwałę programową zawierającą cele i zadania do realizacji w II półroczu br przez Koła, a wynikające z zaleceń VII Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP oraz  postanowień V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, który miał  miejsce w kwietniu 2014 roku  a także z wynikających z aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju.

 

tekst: Henryk Grotkiewicz

zdjęcia: Jolanta Betlejewska

               Robert  Husak

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET